25 фев. 2024 г.

Един френски мисионер в Канада

Изаак Жог пролива сълзи пред Господа в дълги часове на молитва, молейки Бога да го изпрати в земите на индианците в Северна Америка, за да ги печели за Христос. Според свидетелството му, една нощ той чува думи от Господа: „Твоите молитви са приети. Ще стане както искаш. Бъди смел!“

Роден във Франция, Жог е привлечен от мисълта да замине за Канада, за да участва в жътвата на души за Божието царство. Той е йезуит и има възможност да го направи. Не се плаши от думите на своя духовен наставник, който му предрича, че ще умре някъде далече. Изаак е готов да понесе много повече за Христос заради благовестието. Когато отива при племето на хуроните, всеки ден е изложен на опасности. Храни се с непригодна храна, споделя суровия начин на живот с индианците. Но след няколко години настъпва нов етап на неговата мисия.

На 2 август 1643 г. група от хурони и французи, с които Жог пътува, попадат в засада от враждебното племе на ирокезите. Жог се скрива във високата трева и успява да избяга от техния плен. Но става очевидец на тежките индиански мъчения. Никой не би го упрекнал, ако остане скрит. „Мисълта за бягство ме ужасяваше – споделя по-късно той. – Можех ли да изоставя моите сънародници и моите бедни диваци без да им дам помощта, която църквата на моя Бог ми е поверила?“ И тогава се връща при тях за да изпълни своя духовен дълг, независимо от всички мъчения, на които предстои да бъде подложен.

И така, Жог излиза от укритието на високата трева. Веднага го хващат и го изпращат при другите спътници. Следват ужасни мъчения. Когато влизат в някое село, строяват мъже в две редици, между които пленниците трябва да минат, като понасят техните удари с пръчки. Ноктите им са изтръгвани до корен. Мъчат ги с огън. Но през цялото това време Жог поддържа своето християнско свидетелство.

След известно време Жог е „осиновен“ по индиански обичай от много възрастна жена. Ирокезите започват да се отнасят с уважение. Един ден му се удава случай да избяга на холандски кораб. Тогава ирокезите заплашват с убийство всеки холандец, попаднал в техни ръце, ако той не се върне. Жог се връща доброволно, за да не постави под риск живота на други хора. След няколко месеца все пак е откупен от холандци. Връща се за известно време във Франция.

Папата му възлага да отслужва Евхаристията със своите осакатени от мъчения ръце. Но не след дълго Жог пожелава да се върне отново при ирокезите, за да продължи да им проповядва Евангелието. Известно време изглежда че е установен мир с това войнствено племе. Но мирът бързо е нарушен и „заровените томахавки“ отново влизат в действие. Макар да се възхищават от смелостта на Жог, един от техните воини го разсича с бойната си брадвичка и го убива. По-късно убиецът е пленен от французите и осъден на смърт. Преди да бъде обесен, ирокезът заявява, че се покайва и приема християнско кръщение. За кръщелно име той приема името… Изаак Жог!

Similar Posts