08 дек. 2023 г.

Спортувай с мисия

„Пътищата на Рим носеха Евангелието през първи век.
Спортът е средство за неговото пренасяне днес.”

 

Вярваме ли, че спортът е средство за популяризиране на Евангелието? Разбира се, той не е сред традиционните начини за благовестие, но е подходящ мост за влияние на църквата в света. Спортът е поле за развитие на широк спектър от дарби за представяне на Благата вест. Независимо дали си професионален състезател или спортуваш любителски, можеш естествено да споделяш вярата в спортна среда, защото Евангелието е предназначено и за спортуващите. То може да се преживее и чрез спорта, може да се споделя и на езика на спорта.

Подходящо ли е да поставяме темата за благовестване чрез спорт? Преди да отговорим, нека видим някои от предимствата на спорта. Спортът е основна част от всяка култура. Той е средство за контакт с изгубените там, където традиционният подход не е ефективен. Има потенциал да сближава и изгражда приятелства. Води при Христос спортни фенове от цял свят, повлияни от живота на техни любими атлети, новородени християни. Спортът е добра среда за активно ученичество. Спортът не променя Евангелието, а само метода, по който се споделя то.

Благовестието чрез спорт е лесно приложимо както за професионалните състезатели, така и за непрофесионално спортуващите. Насърчително е, че достигането на невярващите чрез спорта вече се прилага и у нас. Редица църкви включват и спорт в своите благовестителски кампании, за да привлекат по-широк кръг възрастови групи към Христос.

„Атлети в действие“ партнира на църквите в споделянето на Благата вест чрез присъствие на екипи от християни в спортния живот на квартала около църквата или града, което води до промяна и в живущите, и в спортуващите. Първоначално „Атлети в действие“ започна да популяризира християнските ценности сред професионални спортисти. През 90-те години бяха разпространени редица филми със свидетелства на световно известни атлети християни. Така Благата вест бе споделена с български професионални състезатели и спортни деятели. Специални връзки бяха изградени с Българската баскетболна федерация. Бяха осъществени няколко разменни гостувания между американски баскетболен отбор на „Атлети в действие“ и отбор, съставен от наши баскетболисти. Впоследствие трима от българските състезатели станаха християни. Промяната в живота им доведе до промяна във взаимоотношенията в отбора и стила на игра.

След 2016 г. „Атлети в действие“ започна да развива непрофесионалния спорт като средство за благовестие. Чрез спорта християните от различни църкви се сприятелиха и обединиха върху основата на вярата и споделения спортен интерес. Подготвиха се да споделят вярата си по адекватен начин. Организираха турнири и приятелски срещи по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шах, бордови игри, излети сред природата, за да споделят Благата вест сред деца, младежи и възрастни. Църквите се отвориха за комуникация помежду си, а много от вярващите постепенно започнаха да откриват какви прекрасни възможности предоставя спортът в развиването на християнски добродетели като самоконтрол, уважение, приятелство, благотворителност и др.

Към настоящия момент „Атлети в действие“ подготвя Нов завет за спортисти, който е ще първият такъв на български език. Наред с Божието слово ще има свидетелства на български атлети, статии от вярващи спортисти за ролята на емоционалната интелигентност в сплотяването на отбора, за връзката между вярата и спорта, за загубата като трамплин към победа отвъд състезанието и др. Целта е Евангелието да бъде достъпно за всички групи в спортния свят, да докосва сърцето на хората, да променя живота им и ги изгражда като личности с влияние за Христос.

 

„Атлети в действие“ активно съдейства за създаването на нови църкви, като целенасочено помага спортните общества да прераснат в църковни общества. Такъв пример е Международна библейска църква „Мисия Агапе“ в Студентски град.

Където и да отидете, ще видите хора, които не са професионални атлети, но спортуват редовно, следят спортни състезания или четат спортни списания. Как да бъдат достигнати с Евангелието? В I Коринтяни 9:22 четем: На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина.“ Езикът на спорта е разбираем за хората в света. Спортът създава среда на свобода и приемане, изгражда мостове на доверие и приятелство, популяризира спортсменството и насърчава цялостното развитие на личността – физическо, социално и духовно.

Спортувайте с мисия! Изградете достоен характер! Носете духовна промяна!

Similar Posts