26 фев. 2024 г.

Гласът на Бога и глъчката на нещата

Всеки християнин изконно копнее да чува Божия глас. Ала често не сме напълно сигурни как да разпознаем дали говори именно Той. Как да различаваме думите на Спасителя от многоцветните послания на света? Как да разграничаваме Неговите желания от нашите си прищевки?

Често сякаш си представяме, че Бог ще се обръща към нас с гръмовен и внушителен тембър. А в повечето случаи всъщност гласът му е доста по-тих и дискретен. Вместо с небесен тътен Той ни говори през безмълвни мигове, чрез доверени хора, сред житейски случки. „Овцете следват, защото познават гласа“ (Йоан 10:4), ни уверява Господ Исус Христос. Ала в този задръстен с шумове и емоции свят май не е толкова лесно да разберем какво всъщност ни казва Той.

Как тогава въпреки разнопосочните сигнали да долавяме честотата на Божията воля? Следващите редове са срамежлив опит да изброя практични насоки, които ми помагат в моето собствено пътешествие.

Измервайте обстоятелствата според истината на Божието слово

Бог никога не би си противоречил. Никога не би ни подсказвал нещо, което е в разрез с Писанието. Ако обстоятелствата ви притискат да укриете данък или да преиначите истината, Божият глас не е в тях. Ако ситуацията налага компромис с библейските ценности, това не е зелена светлина за действие.

Бог винаги поема инициативата да изявява намеренията си пред онези, които са готови да слушат. „Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите си“ (Амос 3:7).

За целта обаче трябва да познавам Библията. Моя е ролята да я ровя, да я изучавам, да запаметявам текстове от нея. „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне и за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело“ (II Тим. 3:16-17).

Търсете потвърждение от други християни

Често пъти Бог използва наши познати, за да подчертае дали дадено нещо в живота ни е според волята му. Хората около нас, които чистосърдечно търсят лицето на Бога, могат да ни бъдат от огромна полза в опитите ни да се ориентираме. Техните думи са едно допълнително потвърждение дали сме на прав път.

Това е смисълът от местната църква. Духът се изявява пред всеки човек поотделно за общото благо (вж. I Кор. 12:7), а цялото тяло се сглобява от Отец. Молете се за местната ви църква. Поддържайте топли отношения с вашите братя и сестри. Вслушвайте се в съветите и въпросите им.

Е, понякога ще се налага да си запушвате ушите за гласовете на скептиците и черногледците. Ала ако думите на ваши приятели потвърждават преживяно от вас обстоятелство, вече имате поне две странични потвърждения. Те не са пълна гаранция, но са добро начало. А има и още.

Помнете, че Бог има план за действие

„Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ насочва стъпките му“, гласи една древна поговорка (Пр. 16:9). Ако се обърна назад в живота си, едва ли съм можел да проектирам разгръщането му по толкова интересен и пълноценен начин. Когато си спомням какъв съм бил преди една, преди пет, преди десет години, видимо съзирам как Духът на Бога ме е изграждал и моделирал според намеренията на Отец.

Преценявайте случващото се в светлината на цялостния план на Бога

Когато се стремим да дочуваме Божия глас в глъчката на житейските обстоятелства, не бива да основаваме решенията си върху конкретните случки. Понякога Бог говори чрез ситуацията, но понякога – не. Важното е да разглеждаме случващото се в светлината на последните месеци и години.

Според Еремия 29:11, Бог дава уверение на хората си, че винаги ще мисли за тях и ще им дава „бъдеще и надежда“. Ала контекстът на това обещание е, че ще им се наложи да почакат още седем  десетилетия, докато вкусят въпросното избавление.

Когато се замислим как се е развивал животът ни през годините, ще видим по-ясно и траекторията на Божиите действия. Щом като житейските обстоятелства с времето се нареждат според плана на Бога, значи явно Той ги използва, за да ни говори.

Не допускайте обстоятелствата да ви спират да следвате Бога

При една ситуация ап. Павел пише до Коринтската църква: „Ще остана в Ефес до Петдесетница, защото ми се отвори голяма врата за работа, а има и много противници“ (I Кор. 16:8-9). Обичайната реакция, когато човек срещне сериозна съпротива, е да се откаже от започнатото. Павел обаче ясно знае, че появата на такива насрещни препятствия не е показателна за волята на Бога.

Понякога нашите перипетии може да изглеждат безперспективни и мрачни, ала щом като Духът ни е дал ясни насоки да вървим напред, не трябва да се влияем от пречките и критиките. Впрочем в най-обезсърчаващите периоди ще се оказва, че Бог най-ясно ни е говорил.

„Бог ни шепне в хубавите мигове, посочва К. С. Луис, говори ни чрез съвестта ни и вика чрез болките ни. Те са Неговият мегафон към този оглушал свят.“

Молете се да ви се дава да виждате нещата през Божиите очи

Господ добре знае, че ще го търсим. Според Еремия 29:13, Той дава дума да се разкрива, когато го търсим „с цяло сърце“. Да бъдеш последовател на Исус Христос означава през всеки ден от живота си да се стремиш открито и честно да разпознаваш Неговата воля и да различаваш Неговия глас.

Разбира се, това невинаги ще е лесно. Когато събитията ви връхлитат едно след друго и вие не разбирате какво става, не се страхувайте да се молите за яснота. „Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките Му“ (Мих. 4:2). Затова имате пълната свобода да питате: „Господи, какво искаш да ми подскажеш чрез всичко това?“

Често пъти си мисля, че знам какви са Божиите планове, ала именно в подобни напрегнати периоди доста по-съзнателно и съсредоточено се връщам пред Него за разяснение. В крайна сметка молитвата разтваря прозореца, през който да усетим свежия полъх на „Духа, който идва от Бога, за да разберем всичко, с което Бог ни е дарил“ (I Кор. 2:10-12).

Бог ни говори от гледна точка на вечността

Последна мисъл. Често ние забравяме, че Бог е необятен и вечен. Когато се мъчим да различим Неговия глас сред врявата на ежедневието, трябва да си задаваме въпроса как случващото се с нас се вписва в цялостния план на Отец да изкупва грешниците от гибел и да ги оформя според образа на Сина. Това е Неговата главна цел.

И така, пред нас стои предизвикателството да се учим да различаваме Божия глас. Ако отделяме време и внимание да прелистваме Писанието, да се вслушваме в приятелите си, да претегляме случващото се и да го съпоставяме с вечния план на Спасителя – и най-вече ако съсредоточено молим Бога за повече яснота и водителство, Той с радост ще разкрива сърцето си пред нас.

 

Similar Posts