25 сеп. 2023 г.

„Божието слово е дар, който продължава да дава“

Интервю на Маргарита Друмева
с Яро Марчин от ЕЕМ

За дейността на Източноевропейската мисия (ЕЕМ), чиято главна задача е разпространението на Божието слово на различни езици (вж. карето в края), разговаряме с техния представител Яро Марчин

Яро Марчин е роден в Кошице, Словакия, а понастоящем живее в Прага. Бил е учител по английски език и драматургия в лутеран­ска гимназия. По-късно преподава Американска литература към Университета в Кошице (Словакия). От 2016 г. работи за ЕЕМ като регионален координатор за Централна Европа и Прибалтика. 

Въпросите подготви Маргарита Друмева


 

Яро, бихте ли представили организацията EEM – кога е основана, кои са нейните създатели, екип и мисия?

Нашата организация е основана през 1961 г., когато шестима млади американски студенти отишли във Виена, Австрия, да продължат образованието си за един семестър. Много хора бягали от Източния блок по онова време и австрийските църкви се опитвали да им окажат помощ. Така студентите научили, че Библията не е широко достъпна отвъд Желязната завеса. И Бог поставил в сърцата им желание да направят нещо, за да променят тази ситуация.

Фокусът на вашата работа е разпространението на Божието слово в Източна Европа. Какво е мнението ви, кога EEM е работила по-интензивно – през първите години от своето създаване или по наше време?

Разпространението на Божието слово винаги е служение, което изисква много страст и посветеност. „Жътвата е изобилна, но работниците малко“ – това се отнася за всеки ден и за всички времена. Така че интензивността на работата си остава непроменена. Това, което се е променило, са обстоятелствата. В „старите дни“ ЕЕМ, както и други организации, трябваше да внасят тайно Библията отвъд Желязната завеса. Това се промени през 90-те години, когато в цяла Източна Европа бяха стартирани масирани мисионерски движения. Сега, около 20-30 години по-късно, ситуацията отново се промени – голяма част от чуждестранната мисионерска работа беше иззета от местните църкви и организации, които започнаха да играят водеща роля. И ние сме там, за да им помогнем да разпространяват Словото.

EEM разпространява Библията безплатно. Как е възможно това в днешно време?

Хората казват, че нищо в този живот не е безплатно, но спасението ни е дадено безвъзмездно. То е свободен дар за нас, защото нашият Господ Исус е заплатил прескъпа цена за него.

Също така и нашето служение се подкрепя от християни в различни части на света, които се идентифицират тясно с нашата мисия: „Библията. Искаме всички да я получат“. Подкрепата ни дава възможност да предоставим безплатни библии на тези, които все още не са чували Божието слово.

Освен че имате библии на всички езици, говорени в източноевропейските страни, имате ли християнска литература, за да достигнете до бежанците? Има ли църкви, създадени в кръговете им в Европа?

Опитваме се да следваме водителството на Бога и понякога Той ни отвежда на неочаквани места. Обстановката с бежанците от Близкия изток е една от възможностите, която никой от нас не е очаквал. Още преди три години научихме чрез нашите партньорски организации за нуждата от библии на Балканите за бежанците. Ние се молихме за това и говорихме с нашите поддръжници – бяхме поразени колко много нашият апел е резонирал в тях. Сърцата им истински кървяха за бежанците и така успяхме да им осигурим библии на арабски език и на фарси. Съществуват редица бежански църковни общности, за които знаем, и за църкви в няколко държави, които са посрещнали бежанци сред тях. Това поставя Божието слово на практика!

Имате ли обратна връзка от хора, на които сте дали Божието слово? Бихте ли ни разказали някакво свидетелство?

Много хора, на които сме дали библии, ни изпращат благодарствени писма и лични свидетелства през годините. Независимо дали става въпрос за хора във враждебните региони на Сибир, бежанци в Гърция или България, ученици в Украйна, сираци в Унгария и Румъния или затворници в Чешката република, виждаме, че животът им се променя и поема друг курс. „Божието слово е живо и действено.“ Хората приемат Христос и животът им се преобразува от Неговия Дух, който живее в тях.

Една от любимите ми истории е за хората от словашкото ромско малцинство. Много от тях, независимо дали са в родината си или в чужбина, се обръщат към Господа. Мнозина безработни или затънали в дългове поради хазарт, или които злоупотребяват с алкохол и наркотици, виждат за пръв път освободителната сила на Евангелието в живота си. Браковете им се изцеляват, животът им внезапно придобива нов смисъл. И се чувстват обичани като Божии деца.

Има ли разлика между християните в Източния блок и европейските държави, в които нямаше забрана за свободното изповядване на християнската вяра? Може ли да говорим за такова разделение?

Определено имаше много вълнение и възприемчивост към Евангелието в Източния блок в началото на 90-те години. Сега мнозина в бившите комунистически страни са прегърнали някои западни виждания – включително неприязън към (организираната) религия и моралните принципи на Библията – въпреки че положението варира в отделните страни. Добрата новина е, че мнозина все още търсят Бог и „всеки, който търси, ще намери“. Тъй като хората мигрират от Източна Европа на Запад, може би Бог ще ги употреби, за да евангелизират Западна Европа.

Как избирате книгите, които отпечатвате и разпространявате?

В съответствие с нашата мисия: „Библията. Искаме всички да я получат“. Фокусираме се главно върху разпространението на Библията. Тъй като вярваме, че е най-добре да научим за Бога още от ранна възраст, ние също така предоставяме библии на по-малки и по-големи деца, преди да могат да четат пълната Библия. Освен това, опитахме се да предоставим литература, която помага на хората да разберат Библията или се стремят да се справят с конкретни ситуации в живота си като брак или родителство. Работим с местни църкви и организации, за да идентифицираме ресурсите, които могат да бъдат от полза за всеки език и култура.

Разкажете ни за контактите на ЕЕМ с България и българските християни.

Нашият колега Димитриос направи няколко пътувания в България и беше добре приет от църквите там. Той вече е получил голям брой искания за библии и други материали от местните църкви, които искат да ги използват, за да разпространяват Божието слово.

Имате ли представителство в България? Как могат българите да се свържат с вас?

Ние нямаме офис в България, но нашият офис в Атина доставя библии и християнска литература на Балканите. Църквите и организациите могат да се обърнат към нашия колега Димитриос. Българите могат да поръчват безплатни книги от нас чрез нашия уебсайт eemeurope.org. Някои от местните църкви, като например Софийска Христова църква, вече имат библии и друга литература от нас, така че ще се радват я да споделят с всеки, който се интересува.

Какво бихте искали да знаем за ЕЕМ?

Оценяваме вашето служение и всички наши събратя в Божието царство. Благодарни сме, че все още има много хора, църкви и организации, които приемат призива на Христос в сърцето си. Те споделят вярата си със своите съседи и продължават да разпространяват Божията любов и надежда. Това е много важна мисия за всеки един християнин.

От какво се нуждаете?

Повече от всичко се нуждаем от молитви, така че Бог да продължава да благославя нашето служение и да държи отворени вратите за нас в цяла Източна Европа. И ние се молим християните тук да продължат да споделят благата вест за възможността животът на хората да бъде докоснат от Божията благодат. Бихме искали да видим, че Източна Европа се трансформира от Божието слово.

 


Какво е ЕЕМ?

От 1961 г. до падането на „Желязната завеса“ Източноевропейската мисия издава и разпространява нелегално библии и библейски материали в много страни от Източна Европа на съответните езици. Днес ЕЕМ продължава да доставя такива издания в 30 страни в тази част на Европа. Те се раздават безплатно на отделни лица, на семейства, бежанци, мисионерски църкви, университети, училища, библиотеки, затвори, болници, сиропиталища и групи за евангелизационни кампании. ЕЕМ разпространява и около 100 000 библии годишно по електронен път..

Имаше такова време, в което говорехме тайно за Бога и Библията. Християните не бяха допускани до интервюта за работа, никога не печелеха състезания, винаги бяха аутсайдери… След разпадането на тоталитарните режими, в страните от Източния блок дойдоха християнски мисионери и стадионите се изпълниха с хора, които искаха да чуят благата вест за спасението. Тогава мнозина видяха Библията за пръв път… Днешното поколение не помни това време – слава на Бога! Сега няма нужда да се оглеждаш като престъпник, преди да влезеш в църква. Всеки има свободен достъп до Библията, от най-малките до най-възрастните, от най-старите до най-модерните издания.

Източноевропейската мисия (ЕЕМ) е сдружение, което подсигурява библии за Източна и Централна Европа с цел да се увеличава познаването на Словото и да се насърчава израстването в християнската вяра. В Русия и Украйна мисията има свои подразделения и за хуманитарна помощ.

От 1961 г. до падането на Желязната завеса основаната във Виена мисия издава и нелегално разпространява библии и биб­лей­ска литература в редица страни от бившия кому­нистически блок. Днес ЕЕМ продължава да служи в 30 държави. Книги и библии се раздават безплатно на семейства, бежанци, мисио­нерски църкви, университети, училища, библиотеки, затвори, болници, сиропиталища и кампании за благовестие. През 2017 г. мисията е разпространила в Европа над милион библии и книги. 

През последните години ЕЕМ се фокусира сериозно и върху служение сред бежанци и мигранти на територията на Европа, предоставяйки им християнска литература на техни езици. 

Similar Posts