05 дек. 2023 г.

Летен лагер на Young Life

През лятото на 2022 г. сдружение Young Life България подготви съвместен лагер между младежи от България и Северна Македония. Участваха десетки младежи, а международният екип на доброволците включваше представители на Албания, Румъния, Полша, Съединените щати, Северна Македония, България и… Украйна. В Зорница 09/2022 споделяме личния разказ за това събитие от 15-годишната Йоана Стоянова от Бургас.

По време на лагера участниците бяха разделени на малки отбори, всеки от които си имаше свой ръководител. По традиция отборите се наричат „кабинки“, а приятелствата между младежите във всяка една такава група са започнали далеч преди лагера. Така планинската седмица се превръща в чудесна възможност за заздравяване на техните взаимоотношения, както и на силната връзка между самите младежи и техните водачи.

Приключенията следват едно след друго, като се редуват по-тихи занимания и разговори с високоскоростен екшън, състезателни събития и покачващи адреналина приключения. При някои от тях например водачът на „кабинката“ е застрашен от прелитащи в тъмното водни балони или други „опасности“, а отборът има важната задача да го опази от попадения. При други групата се учи на работа в екип, на взаимно доверие, на съвместното планиране при надпревара под стрес, на преодоляване на конфликти, на зачитане на авторитетите, на визионерство и житейски умения, както и не на последно място, на упование в Създателя.

(Прочетете тук кратката история, на английски език, на един от водачите на малка група през летния лагер тази година.)

Наименованието Young Life в превод от английски означава „младежки живот“. В България сдружението работи от 2008 г., като първоначално си сътрудничи с други служения, а след официалната си регистрация през 2013 г. организира самостоятелни събития за юноши и девойки. В символ-веруюто на организацията е заложена ценността да се работи в подкрепа на български семейства чрез осигуряване на менторска грижа към млади хора в свободното им време. Доброволците на Young Life България са посветени да отделят време, за да изграждат приятелство с младежите, да споделят опита си, да ги изслушват и през цялото време да се стремят да помагат на всеки млад човек да разгръща възможностите си. Те изхождат от убеждението, че именно библейските добродетели са необходимата основа, от която може да се помага на младежите да засилват своята устойчивост към негативни влияния и да вземат разумни решения в живота си.

Една от основните ценности на сдружението е основана върху т.нар. „благовестие на въплъщението“ – светоглед, според който всеки християнин свидетелства за своята вяра най-вече чрез личния си живот, непринудените приятелства и близките взаимоотношения с околните хора (вж. по-долу). Повече информация за сдружението може да се намери на тяхната Интернет страница YoungLife.bg или във фейсбук страницата им.

Как започва служението Young Life

През 1938 г. младежки ръководител на име Джим Рейбърн, който по това време следва в семинария в град Гейнсвил, щата Тексас, получава покана от пастира в своята църква да разработи план как да представя Благовестието пред ученици от местната гимназия. Рейбърн се захваща да организира ежеседмичен младежки клуб, в който се включва време за песни, игри, сценки и съвместно изследване на библейски текст. След като се дипломира, заедно с още четирима свои състуденти Рейбърн поставя началото на движението Young Life в Америка. Стремежът им е да показват пред младите хора, че вярата в Бога е вълнуващо приключение, с което животът ти поема в напълно нова насока.

През шейсетте и седемдесетте години на ХХ век служението се концентрира предимно върху ученици от предградийни училища, където учат деца от всякакви етноси и обществени прослойки. Днес на територията на САЩ Young Life развива повече от 700 различни видове мултикултурни служения.

Принципът на доброволческия труд е в сърцевината на ценностната система на движението. Сред основните идеи на Young Life е дълбокото убеждение в силата на личното присъствие. Животът на младите хора може осезаемо и дълбоко да се формира от контактите със зрели християни, които споделят Божията любов и вдъхват на следващото поколение чувство за значимост, стойност и смисъл.

Извън територията на Съединените щати сдружението започва дейност през петдесетте години на ХХ век. През следващите десетилетия международното служение на Young Life се разширява както по обхват, така и по многообразие на дейностите. Днес служителите и доброволците в движението работят в повече от сто държави по света. В Западна Европа Young Life има дейност почти във всяка държава, а в Централна и Източна Европа присъства в Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Албания, Северна Македония и България.

По последни данни отпреди пандемията с Covid-19 движението ежегодно успява да остави духовен отпечатък в живота на над 2,1 милиона младежи по лицето на земята.

Какво е „благовестието на въплъщението“

В Йоан 1:14 се казва: „Словото стана плът и обитаваше между нас, и ние видяхме славата Му.“ Какво означава да живеем на дело християнските си убеждения, така че в нашето ежедневие всеки да може да съзира присъствието на Христос? В основата на „благовестието на въплъщението“ стои простичката истина, че Бог желае да се разкрива посредством Своите деца. Ние следва да изявяваме Неговото присъствие с грижа, любов, внимание към хората наоколо – и то на тяхна територия. Именно това е направил за нас и самият Христос. Представителите на Young Life се обединяват около убеждението, че всеки Христов последовател би следвало да е видимо, вярно и автентично въплъщение на Добрата вест.

„Християните са хора, които са посветили живота си на това, да си спечелят правото да разказват най-великата история на света“, изтъква преди десетилетия основателят на движението Джим Рейбърн. Водени от това убеждение, служителите към Young Life съзнателно и внимателно се стараят да следват ръководството на Светия Дух, позволявайки Му да въплъщава в тяхното поведение резултатите от спасителната вяра в Христос. „Като новородени хора, ние сме Божие дело, което Бог е замислил за добри дела – подчертава друг служител на организацията на име Тери Макгонигал, цитирайки Ефесяни 2:8-10. – Преди самите ние да вършим добро, Бог е извършил нещо добро в нас. Той ни избавя от греха, но също така ни избавя и за доброто.“

Similar Posts