22 апр. 2024 г.

Дискусионна среща „Бог търси човека“

На 15 декември 2016 г., в книжарница „Верен“ се проведе дискусионна среща под егидата на книжарницата и на сдружение ХАРТА. Основен говорител бе доц. д-р Тодор Велчев, а темата – „Бог търси човека“. На форума присъстваха около седемдесет души, много от тях невярващи.

Д-р Велчев говори за разположението на Земята във Вселената, като посочи, че нейното място спрямо другите планети е уникално. Той наблегна на „специалната селекция“ на мястото на Земята, способстващо съществуването на живот. Каза още, че тъй като човекът (една друга „специална селекция“) не се интересува от Създателя си, то Бог подготвя спасителна мисия към него. В това „търсене на човека“ Господ селектира един род, един народ и го прави абсолютно уникален спрямо околните, за да може в този народ да се въплъти Богочовекът Христос. След това д-р Велчев направи паралел между неповторимостта на Земята и на Исус. Така както Земята е уникална в природата, така и Исус е уникален в историята на изкуплението.

Последваха въпроси, между които и молба д-р Велчев да сподели своето свидетелство. Това даде възможност благовестието да бъде изказано и на много лично ниво. Молим се събитието да е докоснало сърцата на присъствалите!

Similar Posts