24 юли 2024 г.

Пастир Х. Ригс гостува в България

Понастоящем гостува на България пастир Х. Х. Ригс, внук на многозаслужилия на страната ни Елиас Ригс, под чието ръководство биде преведена Библията на български език.

Семейството Ригс поддържа една славна мисионерска традиция. Досега из него са излезли четиридесет и четири мисионери. Самият п-р Х. Ригс е един от трима братя мисионери, от които единият е в Цариград, другият е директор на Анатолия Колеж, при Солун, а нашият гост е дългогодишен мисионер в Турция и Сирия и понастоящем главен секретар на голямото сдружение на мисионерски дружества в Близкия изток, наречено Християнски съвет на Близкия изток.

П-р Ригс е роден и израснал в Турция. Той идва в България, както сам каза, в качеството си на „пратеник“ на сдружението, за да предаде на мисионерстващите църкви в нашата страна топли и сърдечни привети в името на Онзи, който е заръчал да разнасяме Евангелието всред всички народи.

В една среща между него и група пастири и миряни в София, той сподели своите впечатления из Близкия изток. Особено отрадно впечатление е добил от разпространението на християнството в Иран (Персия), дето една трета от членовете на християнските църкви са покръстени мохамедани. Тайната на този успех, казва г-н Ригс, се крие във факта, че там християнството променя човека до неузнаваемост. В гр. Хамадан, например, той седнал до един възстар човек, който, ръкувайки се с него, му разправил историята си. Той бил дошъл в града с твърдото намерение да убие своя брат, понеже последният приел християнството. Дошъл с тази цел, а свършил с това, че сам станал християнин, понеже… намерил брата си толкова променен, че не можел да не отложи изпълнението на плана си… завинаги.

Църквата в този град няма пастир, а се води от петима стареи: един асириец, един кюрд, един арменец, един евреин и един американец. Песните се пеят на пет езика,  Господната молитва се произнася заедно, а и причастието се поднася без да се забелязва разликата в език и раса. Единни в Христа.

П-р Ригс планира да посети освен София, още и Самоков, Ловеч, Шумен и Пловдив, от който град ще замине за Цариград.

Similar Posts