23 юни 2024 г.

Бъди от хората, които Бог търси

Очите на Господа се обръщат
насам-натам през целия свят,
за да се показва Той мощен
в помощ на онези, чието сърце
е съвършено разположено към Него.
II Летописи 16:9

Бог търси хора, които копнеят за Него и за нещата, за които копнее Той. Бог търси такива хора, които обичат колегите си, съседите си и всички околни, които са се посветили да обичат изгубените, бедните и нуждаещите се. Търси хора, които са решени да правят каквото ни казва Библията.

Четем във II Летописи 16:9, че Бог винаги търси хора, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чието сърце е съвършено разположено към Него.

Преди няколко години прочетох стих, който ме накара да се разплача пред Господа. В Йоан 17:4 Исус казва: „Аз Те прославих на земята, като свърших делото, което Ти ми даде да върша.“ Това ни показва, че да следваме Бога означава да свършим докрай всичко онова, за което ни е призовал Той.

Откакто прочетох този стих, за мен стана много важно не само да върша онова, за което ме е призовал Бог, но и да го завърша докрай! Мнозина предприемат пътуване с Бога, но не са много тези, които го завършват. В тази насока апостол Павел изразява своя копнеж: „само да завърша с радост пътя си и служението…“ (Деяния 20:24).

Аз твърдо съм решил да свърша Божия призив за мен и всяка минута да се наслаждавам на този призив! Искам същото и за теб, скъпи читателю: всеки ден да се наслаждаваш на своя живот и да свършиш докрай това, за което те е призовал Бог.

Но повечето от това зависи от нас. Не всичко зависи от Бога. Той е свършил Своята част и ни е дал всичко, от което се нуждаем в Христос. От самите нас зависи дали да продължаваме да се учим, да растем и да позволяваме на Божия Дух да работи в нас.

Отдели време да обмислиш нещата, които Бог те е призовал да вършиш, и се запитай: „Какво правя днес, за да свърша това, което Бог е поставил пред мен?“

Бог има велики планове. Приемай ги чрез вяра и ги следвай с цялото си сърце. Силно ти препоръчвам днес да се посветиш да свършваш докрай нещата, които ти поверява Бог. Сигурен съм, че самият Той много почита такива посвещения.

Исус е дошъл на тази земя, за да ни даде изобилен живот (вж. Йоан 10:10). Но за да можем да се възползваме от този ценен дар, трябва да се справим с всичко, което обременява нашата психика, емоции, душа и взаимоотношения.

Ти от тези посветени християни ли си? Ако не, искам да те насърча и да ти кажа, че можеш да бъдеш такъв човек, когото Бог търси. Човек, който е готов да изпълни Божия призив докрай.

Независимо дали познаваш Господа от много години, или току-що си започнал новия си живот в Него, можеш да бъдеш от хората, които ревностно Го търсят и се вслушват в гласа на Светия Дух. Можеш да бъдеш от онези хора, които активно влияят в живота на изгубените,  наранените и погиващите.

Изправи се днес и бъди от хората, които Бог търси! Той е мощен в помощта към онези, чието сърце е съвършено разположено към Него!

Similar Posts