Рождественски четения във виртуалното пространство

 

Пандемичната 2020 година промени донякъде и представите ни за публични прояви. Доскоро те се провеждаха само наживо – непосредственият контакт със зрителя е незаменим. Но трудните обстоятелства ни принудиха да използваме и разработваме многобройните възможности за виртуални срещи, предоставени от съвременните технологии.

И ето че в отминалите празнични дни се състояха първите „Рождественски четения“ онлайн. Тази сравнително нова за България инициатива (иначе съществуваща като традиция в редица страни) е подета през 2013 г. от телевизионния журналист и историк Горан Благоев, в сътрудничество със Столичната библиотека. Той се води от усещането, че „извън храма много липсва словото на вярващи хора, интерпретацията на Божието слово чрез творчеството на хора, които са вдъхновени от християнската вяра“. Идеята бива прегърната от редица вярващи творци и така Рождественски и Пасхални четения започват да се провеждат всяка година и у нас.