Управление

Вестник „Зорница“ се издава от Българско евангелско дружество (БЕД). БЕД е доброволно обединение на Съюза на евангелските съборни църкви в България, Евангелската методистка епископална църква в България и Съюза на евангелските баптистки църкви в България. 
 
Основните цели на Българско евангелско дружество са: 
  1. Да създава условия и предпоставки за насърчаване на сътрудничеството между членовете си при разпространение на духовните и нравствени ценности на Христовото Евангелие в българското общество. 
  2. Да съдейства за формирането и изразяването на обща позиция по актуални обществени проблеми.
  3. Да осъществява сътрудничество с други подобни организации в страната и чужбина.
  4. Да развива сътрудничеството между членовете си в областта на благотворителната дейност.
 
Управителният съвет на БЕД (от ляво на дясно): п-р Даниел Топалски, п-р Данаил Игнатов, п-р Влади Райчинов.