Статии

Ще си направим обиталище у него

Петдесетница в затвора

Сега празнуваме Петдесетница разделени, и въпреки това тя е специален празник на общението. Когато камбаните зазвъняха тази сутрин, имах голям копнеж да бъда на богослужение, но после постъпих, както апостол Йоан на остров Патмос – направих едно толкова хубаво богослужение сам за себе си, че не чувствах вече дори и самотата, толкова осезателно чувствах вас до себе си, а и църквите, в които се празнуваше Петдесетница.

Прогресията на благовестието

Събитието на Възнесението беше преломен момент в историята на благовестието. Основния Божествен Свидетел - Исус Христос, напускаше Своята мисия. Той напускаше, но не безплоден. Отделяйки се от Земята, Той остави Свой заместник – един нарастващ във времето организъм, наречен Църква.

Веднага се появява важен въпрос в ума на всеки мислещ. Как една група от несъвършени хора би могла да изпълнява онова, което съвършеният Исус правеше за благовестието?

Петдесетница – рожденият ден на Торáта

На три пъти от евреите се изисква да се събират пред Бога в Йерусалим и да принасят жертвите си в храма. Това са трите основни празника: Пасха, Петдесетница и Шатроразпъване (Втор. 16:16). В тях Израил отправя благодарността си пред Всевишния и изразява прослава към Този, Който всеки ден се грижи за народа.

Кога се е родило конгрешанството?


Хенри Бароу и Джон Грийнууд - стъклопис от Emmanuel United Reformed Church, Кеймбридж

Какво означава една църква да има конгрегационален тип управление? Принципният отговор е: ако членовете на местното църковно събрание (конгрегация) играят основна роля във вземането на решения вместо висшестоящ епископ или съвет на старейшини (презвитери). Това е една от най-разпространените форми, чрез която съвременните протестанти ръководят делата на своите църкви. В англосаксонските страни всяка местна конгрегационална църква е независима и не се подчинява на общ устав или на решенията на свикан общ събор. Тя поддържа общение с други подобни църкви на периодични конференции и в рамките на сдружения (fellowship) с цел взаимно подпомагане, съвместни действия и евентуално съгласуване на най-основни доктринални позиции.

Да бъдем и да не бъдем като децата

Истина ви казвам: ако не се обърнете и не станете като дечицата, никак няма да влезете в Небесното царство (Матей 18:3)

Кой е най-голям в Небесното царство? Когато учениците на Исус Му задават този въпрос, Той взима едно детенце от насъбралото се покрай Него множество и казва, че трябва да се смирим като децата, за да влезем в Божието царство. В Евангелието от Лука (18:15-17) случката е описана по малко по-различен начин. Там се казва, че учениците се опитват да забранят на децата, които се намирали в тълпата от хора, събрали се около Исус, да се доближат до Него. Влизат в ролята на охрана, предпазваща Учителя си от недорасли досадници, за които смятали, че Му пречат. Той обаче се радва, че децата са там и не само това – посочва ни ги като пример за смирение и пълно доверие в Бога.

С искреност и истина


   Хиляди самозалепващи се листчета превземат Хонгконг. Подобно на пъстроцветни тапети от месеци насам безчет квадратни послания опаковат вътрешността на градския пейзаж.

Сърце и ум

Братята Кирил и Методий създават славянската азбука и по този начин правят възможна българската култура – едно събитие, което отново ще си припомним и ще празнуваме през този месец. Разбира се, тяхната мотивация не е културна – или най-малкото не е изцяло и основно културна. Солунските братя са преди всичко мисионери, посветени на разпространение на вярата сред тези, които не я познават. Работата в България не е тяхната първа мисия – преди това те работят години наред със сарацините и хазарите. В този контекст азбуката, която създават е средство за превеждане на Божието слово на езика на хората, на които служат.

Задачата във време на криза

Светът представя пред нас огромни предизвикателства. Виждате ги накъдето и да се обърнете. В сърцето си всички усещаме някакво смътно безпокойство. Такива времена на криза ни се струват като потъващи пясъци. Удивителното обаче е, че когато те отминат и ние погледнем назад в ретроспекция, виждаме как Бог е издигнал някоя личност или група хора. И чрез тях е заработил по напълно неочаквани начини.

Докато ние празнуваме

На 9 април 2017, докато християнският свят радостно празнува Цветница, в две църкви в египетските градове Танта и Александрия избухват бомби, които убиват 45 души и раняват над 130. Отговорността за атаката е поета от „Ислямска държава“. Това е второто кърваво нападение само за няколко месеца.

Повечето от нас вероятно не знаят много за египетските християни. Коптите, както още са наричани те, са най-голямото религиозно малцинство в Египет като изчисленията варират между 10 и 20% от населението на страната.

Незабравимо пътуване през Библията


В периода 27 ноември – 4 декември 2019 г. група ентусиазирани християни предприехме пътуване до свещените библейски земи в Израел. За повечето от нас това не бе просто поредната екскурзия. Това бе истинско пътуване през Библията, по време на което оживяха позабравени картини и важни исторически събития.

Страници

Subscribe to RSS - Статии