Хроника

Актуални събития в евангелския живот у нас

Рождественски четения във виртуалното пространство

 

Пандемичната 2020 година промени донякъде и представите ни за публични прояви. Доскоро те се провеждаха само наживо – непосредственият контакт със зрителя е незаменим. Но трудните обстоятелства ни принудиха да използваме и разработваме многобройните възможности за виртуални срещи, предоставени от съвременните технологии.

И ето че в отминалите празнични дни се състояха първите „Рождественски четения“ онлайн. Тази сравнително нова за България инициатива (иначе съществуваща като традиция в редица страни) е подета през 2013 г. от телевизионния журналист и историк Горан Благоев, в сътрудничество със Столичната библиотека. Той се води от усещането, че „извън храма много липсва словото на вярващи хора, интерпретацията на Божието слово чрез творчеството на хора, които са вдъхновени от християнската вяра“. Идеята бива прегърната от редица вярващи творци и така Рождественски и Пасхални четения започват да се провеждат всяка година и у нас.

Селското момче, което намери пътя до вечните истини в живота

Резултат с изображение за „нива за жетва“

Пастир Илия Яков Илиев е роден на 1 юли 1907 г. в планинското село Калугерово, община Правец.  Родителите му са земеделци.  За разлика от сега селото се е намирало не само встрани от  важни, но и от всякакви пътища. В него турци не са се заселвали. Поради това, че са оставени сравнително на спокойствие, местните хора са своего рода особняци, буйни и непокорни, но консервативни по природа.

Йохан Онкен – пионерът на баптистите в Европа


Йохан Герхард Онкен, литография от Чарлз Фукс,
отпечатана в Хамбург, ок. 1851 г.
(източник: Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Лайпциг).

За отношението между християнската вяра и изкуството


В хода на дискусията: Васил Лазаров (вляво) и Калин Михайлов
(Снимка: Ваня Вълкова)

160 г. ЕМЕЦ "Рождество Христово" - Велико Търново

„Незнанието често е било причина за грешки и недоразумения между хората. Още от средата на XIX век и до днес, някои хора считат, че да приемеш протестантската вяра означава да се откажеш от българското и от народа си. Нека повдигнем за малко завесата на историята и да видим какво ще ни разкрият фактите и свидетелите във времето.“

Семинар „Брак и семейство“ в Добромирка

От почти две десетилетия насам семинарът „Брак и семейство“ е инициатива на Васил и Гергина Кирякови от Баптистката църква в гр. Сандански. Служението на сем. Кирякови е под надслов „Предбрачно, брачно и семейно съветване“. То е предназначено за християни в служение, като специфичният фокус на ежегодните семинари е да подсигурява духовна грижа и съветничество за съпруги и съпрузи, адресирайки актуални теми за взаимоотношенията между мъжа и жената, за родителската грижа, за изграждането на здрав духовен дом.

Страници

Subscribe to RSS - Хроника