Дарения

Редакцията на в. „Зорница“ приема дарения за целите на издаването на вестника и поддържането на интернет страницата. В скоро време тук ще бъде обявена банкова сметка, на която бихте могли да ни подкрепите. 
 
Дарения се приемат също така и лично в редакцията. За целта се обърнете към нас на следните контакти: 
  • адрес: Вестник ЗОРНИЦА, ул. Осогово 86, София 1303 
  • ел. поща: vestnik.zornitsa@gmail.com
  • телефон: 0892-250-517 (Влади Райчинов) 
Всички финансови постъпления се заприходяват в банковата сметка на Българско евангелско дружество (БЕД), което е официалният издател на вестник „Зорница“. Даренията, постъпленията и плащанията се извършват според изискванията на българското законодателство с помощта на професионален счетоводител, а финансовите ревизии се отчитат пред общото събрание на Българско евангелско дружество всяка година. Основната финансова отговорност се носи от председателя на БЕД. 
 
Още от самото си начало вестник „Зорница“ е съществувал именно благодарение на своите читатели! Искрено ви благодарим за оказаната подкрепа през годините и прославяме Бога заради вас. 
 
Нека заедно и занапред да поддържаме огъня на издателското дело чрез страниците на „Зорница“!