Рождество

Предрождествени размисли

Ражда се принц. Съветниците се събират около царя за да решат как да съобщят на народа. Трябва да се изпратят вестители. Всички дават съвети. Един обаче мълчи.

Въплътеното Писмо говори!

Един милион рождествени картички в пощенската кутия на малката Сафайър! Едва ли някога пощальоните в онзи нюйоркски квартал са имали толкова работа в навечерието на празниците! 

Subscribe to RSS - Рождество