традиция

Традиция, творчество, традиционализъм

Традиция, творчество, традиционализъм. Какво ли може да ги свързва, освен че започват с буквата „т“?

Предстои ни да празнуваме 500 г. Реформация и с това да си припомним позабравени моменти на поврат в християнската и европейската история. Това е удобен случай да сверим „богословския си часовник“ с този на Лутер, Калвин и др. Но не е ли това някакъв опит да погледнем назад към традицията с носталгия? Нали ние, евангелистите, се противопоставяме на останалите две крила на християнството, които издигат Традицията над Писанието?

Subscribe to RSS - традиция