Интервю

Божието слово е дар, който продължава да дава


Яро Марчин е представител на Източноевропей­ската мисия (ЕЕМ).
Роден е в Кошице, Словакия, а понастоящем живее в Прага. 
Бил е учител по английски език и драматургия в лутеран­ска гимназия.
По-късно преподава Американска литература към Университета в Кошице (Словакия).
От 2016 г. работи за ЕЕМ като регионален координатор за Централна Европа и Прибалтика. 

Разговаряме с п-р Румен Борджиев

Огромен е потенциалът
на евангелските вярващи в нашата страна

П-р Борджиев, преди всичко честито за избирането като председател на ОЕЦ!

Subscribe to RSS - Интервю