ОЕЦ

П-р Румен Борджиев е новият председател на ОЕЦ

На 27 май 2017 г. Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) в България проведоха годишното си Общо събрание. Дневният ред включваше отчет за последната година, избор на нов управителен съвет, гласуване на бюджет за настоящата година и приемане на промени в устава на сдружението. 

Отчетно събрание на ОЕЦ

На 14 май 2016 г. се проведе редовното Общо отчетно събрание на Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ). Домакин беше Българска Божия църква „Кръстопът“ (София). 

Според устава на ОЕЦ всяка от членуващите 12 деноминации участва в Общото събрание с петима делегати. Асоциираните членове имат по един представител. Председателят на ОЕЦ п-р Николай Неделчев представи отчет за дейността на организацията през 2015 г. След обсъждане бе приет и бюджетът на организацията за тази година. 

УС на ОЕЦ
Управителният съвет на Обединени евангелски църкви

Subscribe to RSS - ОЕЦ