Божието слово е дар, който продължава да дава


Яро Марчин е представител на Източноевропей­ската мисия (ЕЕМ).
Роден е в Кошице, Словакия, а понастоящем живее в Прага. 
Бил е учител по английски език и драматургия в лутеран­ска гимназия.
По-късно преподава Американска литература към Университета в Кошице (Словакия).
От 2016 г. работи за ЕЕМ като регионален координатор за Централна Европа и Прибалтика. 

Имаше такова време, когато говорехме тайно за Бога и Библията. Християните не бяха допускани до интервюта за работа, не печелеха състезания, все бяха аутсайдери. След разпадането на тоталитар­ните режими мнозина в Източна Европа видяха Библията за пръв път. 
Днешното поколение не помни това време – и слава на Бога! Всеки има свободен достъп до Библията, от най-малките до най-възрастните, от най-старите до най-модерните издания.
За дейността на Източноевропейската мисия (ЕЕМ), чиято главна задача е разпространението на Божието слово на различни езици (вж. карето по-долу), разговаряме с техния представител Яро Марчин
Въпросите подготви Маргарита Друмева

-------------------------------------------------------------------------- 

Яро, бихте ли представили организацията EEM – кога е основана, кои са нейните създатели, екип и мисия?
Началото на Източноевро­пейска­та мисия през 1961 г., когато шести­ма млади студенти от Съединените щати пристигнали във Виена, за да продължат образованието си за един семестър. Много хора по онова време бягали от Източния блок и австрийските църкви се опитвали да им оказват помощ. Така студентите научили, че Библията не е достъпна отвъд Желязната завеса. И Бог поставил в сърцата им желание да направят нещо, за да променят тази ситуация. 
Фокусът на работата ви е разпространението на Божието слово в Източна Европа. Kога EEM е работи­ла по-интензивно – през първите години от своето създаване или днес?
Разпространението на Божието слово е служение, което изисква страст и посветеност. „Жътвата е изобилна, но работниците малко“ – това се отнася за всеки ден и за всички времена. Интензивността на работата си остава непроменена. Това, което се е променило, са обстоятелствата. В „старите дни“ се налагаше Източно­европейската мисия да внася тайно Библията отвъд Желязната завеса. 
Това се промени през 90-те години, когато в цяла Източна Европа започнаха силни мисионерски движения. Сега, 20-30 години по-късно, ситуацията отново се промени. Голяма част от чуждестранната мисионерска дейност беше поета от местни църкви и организации. Именно те започнаха да играят водеща роля. Ние се опитваме да им помагаме да разпространяват Словото. 

EEM разпространява Библията безплатно. Как е възможно това днес?
Хората казват, че нищо в този живот не е безплатно. Спасението обаче ни се предоставя безвъзмездно. То е дар, защото е заплатено от Господ Исус. 
Нашето служение се подкрепя от християни по света, които тясно се отъждествяват с нашата мисия: „Биб­лията. Искаме всички да я получат“. Тяхната подкрепа ни дава възможност да предоставяме безплатни библии на тези, които все още не са чували Божието слово. 

Освен че подсигурявате библии на източноевропейски езици, имате ли християнска литература за бежанци? Има ли църкви, създадени в кръговете им в Европа?
Опитваме се да следваме водителството на Бога. Понякога Той ни отвежда на неочаквани места. Ситуацията с бежанците е възможност, която никой от нас не е очаквал. Преди три години научихме чрез нашите партньорски организации за нуждата от библии на Балканите за бежанците. 
Ние се молихме за това и говорихме с нашите поддръжници. Оста­нахме поразени колко много нашият апел е резонирал в тях! Сърцата им истински кървяха за бежанците и така се набавиха библии на арабски и на фарси. 
Понастоящем съществуват редица бежански християнски общности, за които знаем. В няколко държави има и църкви, които посрещат бежанците сред тях. Така Божието слово се показва живо на практика! 

Имате ли обратна връзка от хора, на които сте давали Божието слово? Разкажете някое свидетелство.
Много хора, на които сме дали библии, ни изпращат благодарствени писма и лични свидетелства. 
Независимо дали става въпрос за хора във враждебни региони като Сибир, за бежанци в Гърция или България, за ученици в Украйна, за сираци в Унгария и Румъния или за затворници в Чешката република, виждаме, че животът им се променя и поема друг курс. „Божието слово е живо и действено!“ Хората приемат Христос и животът им се преобразува от Неговия Дух в тях.
Една от любимите ми истории е за хора от ромското малцинство в Словакия. Много от тях и в родината си, и в чужбина се обръщат към Господа. Безработни и затънали в дългове от хазарт, както и зависими от алкохол и наркотици виждат за пръв път освободителната сила на Евангелието в живота си. Бракове се изцеляват, животът им внезапно придобива нов смисъл. И се чувстват обичани като Божии деца. 

Има ли разлика между християните от страните в бившия Източен блок и тези от европейските държави, където не е имало забрана за свободно изповядване на християнската вяра? Може ли да говорим за такова разделение?
Определено в началото на 90-те години в бившия Източен блок имаше силно вълнение и възприемчивост към Евангелието. Сега мнозина в някогашните комунистически страни са прегърнали западните виждания – включително неприязънта към организираната религия и моралните принципи на Библията – въпреки че положението варира в отделните страни. Добрата новина е, че мнозина все още търсят Бога. „А всеки, който търси, ще намери.“ 
Тъй като хората от Източна Европа продължават да мигрират, може би Бог ще ги употреби, за да донесат Благовестието в Западна Европа.

Как избирате книгите, които отпечатвате и разпространявате?
Трябва да са в съответствие с нашата мисия: „Библията. Искаме всички да я получат“. Фокусираме се върху разпространението на Библията. Тъй като вярваме, че е най-добре да научим за Бога още от ранна възраст, ние също така предоставяме библии на по-малки и по-големи деца, преди да могат да четат пълната Библия. 
Освен това да предоставяме литература, която помага на хората да разбират по-добре Библията и да се справят с конкретни ситуации в живота си като брак или родителство. Работим с местни църкви и организации, за да идентифицираме какви ресурси могат да бъдат от полза за съответния език и култура. 
Разкажете ни за контактите на ЕЕМ с българските християни.
Моят колега от ЕЕМ Димит­ри­ос Ар­ги­ро­­пу­лос направи няколко пъту­вания до България и бе добре приет от църквите там. 
Той получава голям брой искания за библии и други материали от местните църкви, които искат да ги използват, за да разпространяват Божието слово (вж. карето по-долу за последната инициатива на ЕЕМ в София). 

Имате ли представителство в България? Как могат българите да се свържат с вас?
Нямаме офис в България, но нашите колеги в Атина доставят библии и християнска литература за целия Балкански полуостров. 
Църквите и организациите могат да се обърнат към нашия колега Димитриос. Където и да се намирате в България, можете да поръчвате безплатни книги и библии от нас чрез нашия уебсайт eemeurope.org.  

Какво бихте искали да знаем за Източноевропейската мисия?
Оценяваме вашето служение и това на всички наши събратя в Божието царство. Благодарни сме, че все още има много хора, църкви и организации, които приемат призива на Христос присърце. Те споделят вярата си със своите ближни и продължават да разпространяват Божията любов и надежда. Това е много важна мисия за всеки един християнин.

От какво се нуждаете?
Повече от всичко се нуждаем от молитви, така че Бог да продължава да благославя нашето служение и да държи отворени вратите за нас в цяла Източна Европа. 
А ние на свой ред се молим християните тук да продължават да споделят Благата вест за възможността животът на хората да бъде докоснат от Божията благодат. Желаем да виждаме как Източна Европа се транс­формира от Божието слово! 

 

---------------------------------------------------------------------------

ПРЕЗ 2017 Г. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКАТА МИСИЯ (ЕЕМ) 
Е РАЗПРОСТРАНИЛА В ЕВРОПА ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН БИБЛИИ И КНИГИ  

Източноевропейската мисия (ЕЕМ) е сдружение, което подсигурява библии за Източна и Централна Европа с цел да се увеличава познаването на Словото и да се насърчава израстването в християнската вяра. В Русия и Украйна мисията има свои подразделения и за хуманитарна помощ. 
От 1961 г. до падането на Желязната завеса основаната във Виена мисия издава и нелегално разпространява библии и биб­лей­ска литература в редица страни от бившия кому­нистически блок. Днес ЕЕМ продължава да служи в 30 държави. Книги и библии се раздават безплатно на семейства, бежанци, мисио­нерски църкви, университети, училища, библиотеки, затвори, болници, сиропиталища и кампании за благовестие. 
През 2017 г. мисията е разпространила в Европа над милион библии и книги. 

През последните години ЕЕМ се фокусира сериозно и върху служение сред бежанци и мигранти на територията на Европа, предоставяйки им християнска литература на техни езици. 


Среща на регионалния координатор на ЕЕМ Димитриос Аргиропулос 
със столични пастири на 1 юни 2018 г. в БЕЦ „Блага вест“
(снимка: Влади Райчинов)

На 1 юни Димитриос Аргиропулос (от две години регионален представител на ЕЕМ за Балканския полуостров) дойде в България за раздаване на литература. След едночасова среща със софийски пастири, проведена в БЕЦ „Блага вест“, бяха предоставени библии и книги, чиито заглавия включваха: Божието послание до теб, Въведение към Библията за начинаещи, Библия за младите читатели, Християнски дом и др.                                

Авторът на интервюто Маргарита Друмева е икономист по образование, театрал, бард, автор на мюзикъли за деца и възрастни. Ръководител на културни и социални проекти, председател на Сдружение „Общество за култура и съпричастност ЩЪРКЕЛИТЕ“ и издател на Детско онлайн списание „Щъркел“

Тема: