Христос в есенните библейски празници – Рош Ашана

На 29 срещу 30 септември 2019 г. евреите отпразнуваха настъпването на 5780-тата година от сътворяването на света. Рош Ашана („Новата година“) е важен празник за еврейската общност. Вечерта евреите отиват в синагогата и със специална литургична служба отбелязват настъпването на Новата година. След като равинът завърши богослужението, хората се поздравяват с „Шана Това!“ („Добра година“), като вярват, че настъпилата година ще бъде по-добра от предходната. На излизане от синагогата се поднасят резенчета ябълки, които се потапят в мед и се изяждат, като по този начин хората символично си пожелават Новата година да бъде плодовита и сладка. След това тържествата продължават и по домовете.

Вярва се също, че на Рош Ашана старият свят умира и се появява нов, който ще бъде по-добър и по-сполучлив. Затова и Рош Ашана е денят, когато се извършва съд над цялото човечество. За да може да стане нов, светът трябва да бъде обновен, като над него се произнесе Съдията на Вселената. Централно място в двата дни на Рош Ашана заема свиренето с шофар (рог от овен). По този начин евреите оповестяват коронясването на Бога за съдия на света. Напомня се също и за Страшния съд, който ще бъде известен със звук на шофар.

Звукът от шофар е важен символ, свързан с идването на Месия. Поради факта, че е направен от рог на овен, шофарът напомня на евреите за овена, който Бог снабдява вместо Исаак, когато Авраам е трябвало да го принесе в жертва на Всевишния (Бит. 22 гл.). Ето защо евреите намират връзка между идването на Месия и звука на шофара. Рогът от овена обявява идването на Агнеца Божий. Заместителят идва, за да изкупи грешника.

Евреите вярват още, че и възкресението на мъртвите ще стане под звука на шофара. Когато четем в I Солунци 4 глава за пришествието на Господ Исус Христос и за звука на „Божията тръба“, можем да бъдем уверени, че по всяка вероятност това ще бъде звук на шофар. Тогава, при звука на Божия шофар, Месията ще дойде за втори път, за да обнови света и да го покори под Своето управление; да направи света отново „Едемска градина“ и да възстанови реда на Сътворението. Едва тогава ще може да се появи новият свят, където няма да има болка, грях, смърт и сълзи (Откр. 21:3-4).

Независимо дали сме евреи или не, ако вярваме истински в Месията Господ Исус, ще можем да преживеем избавлението, което бе подарено на Исаак. Въпреки че заслужаваме да бъдем положени на дръвника, ще можем да видим Агнеца Божий, заел нашето място на Голгота. Ще можем да чуем звука на шофара, чрез който Той ще ни повика, за да ни въведе в обновената Рош Ашана – „годината на благоволението Господне“.