Уводни статии

Великият пост

От древността Църквата се е  подготвяла с особено внимание за празнуването на Възкресение Христово. Големите празници се нуждаят от специална подготовка, от време, за да могат умовете и сърцата да се настроят за предстоящото тържество. Когато става дума за тържеството на живота над смъртта, за очакваното празнуване на Великия ден, в който Христос победи смъртта, тогава и подобаващата подготовка е продължителна.

Светлината на Зорница

През всичките 140 години досега съм била неразривно свързана само с тебе. Даже в твоето робство, в борбите ти за свобода моите страници служиха за спасяването на един от твоите верни синове.

Обичах само тебе.
Служих само на тебе. 
Страдах заедно с тебе. 
Пътят ми, като твоя, е бил каменист и стръмен – истинска Голгота.

Светлината на града

Рождествените празници отново тропат на вратата ни. Навсякъде украсяваме дървета, магазини, офиси, църкви. Празничното настроение набира сила.

"Политиката" на Божието царство

Спомням си как една сутрин рано преди го­дина стигнах в офиса на транс­портна­та фирма, където работя, и научих, че собственикът е наредил един от автомобилите да закъснее за разтоварване, за да изпълни задача от лично естество. Имахме много работа и трябваше да се бърза. Раздразнението ми обаче трая само докато ми обяс­ни­ха, че на камиона са натоварени дрехи, предназначени за бежански лагери. Няколко по-заможни граждани от провинцията изпращаха помощи на свои разноски.

Съединение и независимост

На герба на Република България и над вратите на Народното събрание е записан националният ни девиз: „Съединението прави силата“. Макар и зает – ведно с Търновската конституция – от белгийската политичес­ка практика, той не би трябвало да е чужд на българския обществен живот.

Работа по време на ваканция

В разгара на ваканционния сезон би било интерес­но да потърсим становище­то на Божието слово относно годишните отпуски и праз­ниците. Оказ­ва се, че та­кова няма. Библията не говори за годишна почивка в съ­вре­мен­­ния смисъл. За по­чив­ка­­та обаче в Писанието се намират немалко текстове. Бог създава света за шест дена (както и да тъл­ку­ваме смисъла на тези „дни“), а на седмия Бог „си почина от всички дела, които беше създал, и Бог благослови седмия ден и го освети” (Бит. 2:2-3).

Времето е кратко

Ние, християните, сме свикнали да живеем с усещането, че времето е наближило, че с идването на Христос пясъчният часовник на историческото време е вече обърнат и пясъкът неумолимо изтича. С всеки следващ ден идването на Христос не просто приближава, всеки следващ ден, всяка следваща минута може да е мигът на Неговото завръщане. Деня и часа на Господното второ пришествие знае само Отец, но ние живеем с усещането, че времето е наближило, че оставащото време е кратко (късо).

Духът на новото творение

Още на първата страница на Библията, с първите стихове на книгата Битие, можем да открием свидетелството за величественото присъствие на Светия Дух като квачка1, която бди и подготвя с любов „гнездо” за света, който ще се появи: „Земята беше неустроена и пуста… И Божият Дух се носеше над водата“ (Бит 1:2).
След това тържествено въведение по заповед на Словото у Бога се проявяват последователно главните съставни части на видимото творение. Бог казва и светът става: „Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина“ (Бит 1:3). 

Вяра и култура

Между вяра и култура има тясна взаимовръзка, но и сложно взаимодействие. Това се разбира трудно и води до редица недоразумения. Някои хора напълно смесват вярата и културата в неразчленимо единство. За тях изповядването на определена религия е неотделима част от тяхната национална идентичност, родови традиции или историческо наследство. Типът духовност, мислят си те, е запечатан едва ли не в гените.

Страници

Subscribe to RSS - Уводни статии