Статии

Чудна храна

Като заповяда на множествата да насядат на тревата, 
взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови. 
И като разчупи хлябовете, ги даде на учениците, 
а учениците – на хората. И всички ядоха и се наситиха. 
И вдигнаха останалите къшеи – дванадесет пълни коша. 
А онези, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, 
освен жените и децата.”
Матей 14:19-21

Мартин Лутер и християнското образование


Лутер в замъка Вартбург във Айзенах; литография от 1882 г.
(илюстрация: GraphicaArtis/Getty Images)

Традиция, творчество, традиционализъм

Традиция, творчество, традиционализъм. Какво ли може да ги свързва, освен че започват с буквата „т“?

Лукас Кранах Стари - художникът на Реформацията

Всяка епоха си има своите върхове в изкуството. Един такъв връх е и Лукас Кранах Стари. Както се подразбира, след него следва не само фамилия, но и цяла школа.

Кранах е роден на 4 октомври 1472 г. и умира на 16 октомври 1553 г. Той превъплъщава идеала за ренесансова личност, като освен чрез дейността си като художник, график, печатар и издател, добива известност и като политик и предприемач.

Може ли прошката да променя историята

По време на войната в Югославия в края на миналия век се върнах към една книга, която бях чел десетина години по-рано – Слънчогледът от Симон Визентал. Авторът разказва случка от най-успешната кампания за етническо пречистване през цялото столетие. Именно тази случка до голяма степен обяснява и защо Визентал се превръща в един от водещите ловци на нацисти по лицето на земята и неумолим глас срещу основаната на омраза престъпност днес.

Автор: 

Спасовден - по-малкият празник

Немалко хора в България носят имената Спас, Спаска, Спасена. Дали осъзнават славата и отговорността на това име?

Църквата отбелязва Спасовден на четиридесетия ден след Възкресение в съответствие със написаното в Деяния на апостолите 1:3. На Спасовден в много селища в България се организират традиционни събори. Празникът се нарежда по популярност до Гергьовден, Петровден, Илинден...

Евангелска херменевтика

Обичайният консервативен евангелски метод за работа с Писанието, особено що се отнася до морални въпроси, е да извлича от конкретния разглеждан пасаж стоящите зад него „надвременни” принципи или наставления, които са изразени в културните, специфични условия на времето, и след това да зададе въпроса как те следва да се изразят по подходящ за съвременните условия начин. Независимо от критиката този подход остава същностна част от нашата херменевтика. Проблемът е как да определим кое е културно или свързано с конкретните условия и кое има универсална валидност.

Как се появява протестантството в България

Обикновено началото на една християнска мисия сред друг народ и култура се предшества от сериозно предварително проучване и подготовка. Историята на ранното протестантство в българските земи е по-скоро изключение. Усилията на различни протестантски дейци в периода от 20-те до края на 50-те години на XIX век са насочени главно към изготвянето на разбираем превод на Библията на съвременен български език и към нейното разпространение сред населението.

Настоящата миграционна криза в историческа перспектива (IV част)

В традиционните ислямски общества от Близкия изток и Северна Африка тече процес, който ще се отрази на всички общества в контакт с компактни маси мюсюлманско население. През 1948 г. този процес се катализира от решението на ООН за възстановяването на държавата Израел върху малка площ от територията на страната през Античността. Макар земите да са заселени слабо, арабските съседи реагират бурно и за броени дни нападат Израел. Новосформираната държава обаче успява да отблъсне нашествието и така започва поредица от войни за унищожението на Израел.

Български християнски общности в САЩ

За българите, разпръснали се по целия свят, може да се разказва безкрайно. Моите впечатления са от някои малки християнски общности в САЩ – в щатите Вирджиния и Колорадо и в град Ню Йорк. Бих искала да предам техните поздрави и молитви за благословения на църквата в България.

Страници

Subscribe to RSS - Статии