Хроника

Актуални събития в евангелския живот у нас

Отчетно събрание на ОЕЦ

На 14 май 2016 г. се проведе редовното Общо отчетно събрание на Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ). Домакин беше Българска Божия църква „Кръстопът“ (София). 

Според устава на ОЕЦ всяка от членуващите 12 деноминации участва в Общото събрание с петима делегати. Асоциираните членове имат по един представител. Председателят на ОЕЦ п-р Николай Неделчев представи отчет за дейността на организацията през 2015 г. След обсъждане бе приет и бюджетът на организацията за тази година. 

УС на ОЕЦ
Управителният съвет на Обединени евангелски църкви

В търсене на „липсващото звено”

Липсващо звено е понятие от биологията: недостиг на знания за важни преходни периоди, чрез които бихме могли да възстановим цялостната картина на развитието на живота. В историята на българската нация също има липсващи звена. И те не са просто научен проблем, защото могат да имат съдбоносно значение за нашето бъдеще. Иде реч не само за празнини в познанието, а за липса на общение с хората, които са създавали националната култура. Техният живот и мисъл могат да ни послужат като поука и образец. Забвението относно тяхното дело е прекъсване на приемствеността и тежко заболяване на националната памет.

На снимката: Участниците в първата дискусия (от ляво на дясно: Калин Михайлов, Момчил Методиев, Тодор Велчев)

Ново ВЪЗРАЖДАНЕ в столицата

След повече от десетилетие на молитви и подготвителен труд, на 20 септември 2015 г. софийската баптистка църква на ул. „Осогово“ отбеляза откриването на нов Социално-просветен център. След като през последните 92 години евангелската общност се помещаваше на номер 63, сега вече разполага с новопостроена сграда на номер 86 на същата улица.

Страници

Subscribe to RSS - Хроника