Хроника

Актуални събития в евангелския живот у нас

В търсене на „липсващото звено”

Липсващо звено е понятие от биологията: недостиг на знания за важни преходни периоди, чрез които бихме могли да възстановим цялостната картина на развитието на живота. В историята на българската нация също има липсващи звена. И те не са просто научен проблем, защото могат да имат съдбоносно значение за нашето бъдеще. Иде реч не само за празнини в познанието, а за липса на общение с хората, които са създавали националната култура. Техният живот и мисъл могат да ни послужат като поука и образец. Забвението относно тяхното дело е прекъсване на приемствеността и тежко заболяване на националната памет.

На снимката: Участниците в първата дискусия (от ляво на дясно: Калин Михайлов, Момчил Методиев, Тодор Велчев)

Ново ВЪЗРАЖДАНЕ в столицата

След повече от десетилетие на молитви и подготвителен труд, на 20 септември 2015 г. софийската баптистка църква на ул. „Осогово“ отбеляза откриването на нов Социално-просветен център. След като през последните 92 години евангелската общност се помещаваше на номер 63, сега вече разполага с новопостроена сграда на номер 86 на същата улица.

Страници

Subscribe to RSS - Хроника