Ред. колегия

Редакционната колегия на в. „Зорница“ се избира от Управителния съвет на БЕД. Понастоящем тя включва следните имена (по азбучен ред): 
 
Всеки месец Редакционната колегия делегира на някого от екипа отговорността да бъде редактор на броя. Изборът на материалите за всеки следващ брой се прави от редовна среща на Редакционната колегия веднъж месечно. След това постъпилите текстове преминават през редакция и корекция. Отговорността на редактора на броя е да координира този процес, да обобщава постъпилите предложения за редакционна намеса и да придвижва материалите към следващите етапи за страниране и печат. 
 
Отделна комисия впоследствие носи отговорност за своевременното вземане на вестника от печатница, пренасянето му до Български пощи, както и комплектоването на пакетите за разпространение на груповите абонаменти.