МАЙ 2017

Ако месец май преминава в българския обществен живот под знака на празниците на славянската писменост и култура, то с още по-голяма настойчивост трябва да говорим през май тази година за християнската писменост и култура. Защото в текстовете на Евангелието се съхраняват свидетелства за събитие, което поставя на изпитание нашите способности да определяме как да разпознаваме истинските и стойностните показания от лъжливата и безполезна информация. От това до голяма степен зависи развитието на културата в едно общество. 

Свидетелствата на евангелистите и на апостолите са безспорно невероятни: по времето на римската окупация в Палестина, след като бил осъден и разпънат на кръст, Исус Назарянина възкръснал след три дни. Явил се на избрана група ученици  и им поставил мисия да проповядват покаяние и прощение на греховете в Неговото име, като очакват Божието царство на земята. От това произлизат поредица от необясними следствия, за които ние сме осведомени исторически и на които вече сме свидетели в нашето съвремие. 

Вместо това странно учение да угасне като нелогично и неработещо за критиката на образованите гърци и на практично мислещите римляни, то започва да завладява все повече граждани на гръко-римския свят и до края на ІV век става негова официална изповед на вяра. А днес въпреки мощта на постмодерното мислене, което се старае да ни диктува едновременно универсални и релативистични ценности, свидетелството за възкръсналия Христос не престава да разширява своето въздействие по цялото земно кълбо, в средата на съвсем различни култури. Въпреки множество критични моменти в историята християнството и Църквата са повече от всякога това, което стои в основата на световната култура. Свидетелството на милиони хора по света остава непроменено: ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! Техният бит и начин на живот са отражение на тази изповед. 

Вече 140 години вестник „Зорница“ е макар и скромен пример за особено единство между съдържание и форма, между писмено свидетелство за Христос и принос за издигане на културата в българското общество. На 25 май ще отбележим тази годишнина. 

Нека си пожелаем „Зорница“ да продължава да предизвиква ума и сърцата на своите читатели към търсене и познаване на истината, която променя живота.