Стих на месеца

Не сте приели дух на робство,  та да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение,  чрез който и викаме:  „Авва, Отче!“

Скъпи читателю,

Сигурно вече си разбрал, че тази година отбелязваме 500 години от Реформацията. Голямо събитие, нали! Затова този брой на „Зорница” е посветен именно на връщането отново към основите на нашата вяра – само по благодат, само чрез вяра, само чрез Христос, само Писанието, само на Бога слава. Основните постулати на Реформацията ни поставят на колене пред величието и милостта на Бога, Който до толкова ни обича, че става човек, за да ни замести на дървения кръст. Това спасение не може да се опише с думи, не може да се купи с каквито и да било индулгенции. То идва от Бога и се приема чрез вяра. То идва от Бога и се живее чрез вяра. То идва от Бога и се проповядва чрез вяра.

На 31 октомври 1517 г. августинският монах Мартин Лутер закача на вратите на Витенбергската църква своите 95 тезиса и без да съзнава това, поставя началото на движение, което историята ще запомни като протестантската Реформация. Този месец ние честваме нейната 500 годишнина. 

Всеки юбилей може да бъде разглеждан, описан и анализиран по множество различни начини и от различни ъгли – от безкритичното идеализиране до свеждането му до нивото на чисто исторически и културен артефакт. Но за християните, които носят името на Реформацията, тя трябва освен всичко останало да бъде и едно постоянно предизвикателство. 

Лутер пред райхстага в град Вормс на 18 април 1521 г., художник: Антон фон Вернер, 1877 г. (източник: Wikimedia.com)

Първо, Реформацията трябва да бъде предизвикателство постоянно да се връщаме към основните истини, на които тя е наблягала. Християните трябва да се държат за Писанието като върховен авторитет за своята вяра и практика, черпейки от него мъдрост и водителство как да живеят в един често объркващ свят (Sola Scriptura). Ние никога не можем и не трябва да си позволяваме да забравим, обезличим или маргинализираме неговото основно послание – че сме спасени по благодат (Sola gratia), чрез вяра (Sola fide) от Исус Христос, Който умря и възкръсна за нас (Solus Christus), и постоянно да отдаваме благодарност и слава на Бога за това (Soli Deo Gloria). Това трябва да бъде основното послание на всяка църква, която свързва себе си с наследството на Реформацията.

Форма за търсене

Актуални статии

Повече от кой тип материали бихте се радвали да видите в „Зорница“ през следващата година?