Стих на месеца

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята (Деяния 1:8)

Въпросът за личността и действието на Светия Дух винаги е бил свързан с множество крайности и опасности. Има християни, които смятат, че дарбите, които Той дава, са престанали и сякаш изключват възможността Бог да избере да се намеси в нашия свят и живот както и когато намери за добре. За други, изглежда, от единствено значение са свръхестествените проявления – нерядко за сметка на не по-малко важното и реално действие на Духа в изграждане на христoподобен характер. Някои вярващи очакват да бъдат едва ли не пасивно водени от Духа във всеки избор и действие, сякаш Той изземва от нас и поема върху Себе си нашата отговорност.  Други пък се държат така, сякаш Бог ги е оставил да живеят християнски живот и да работят за Бога сами, със собствени сили – като че ли нямат „друг Утешител”, учещ и водещ вярващите със силата и мъдростта на Исус.

 

Свързано изображение

През месец юни, седем седмици след Възкресение, честваме деня на Петдесетница. Като християни неминуемо си задаваме въпроси във връзка с този празник. Още в деня, когато Господ Исус се явява възкръснал на учениците си, Той ги благославя с думите: „Приемете Святия Дух” (Йоан 20:22). А преди да се  възнесе в небесата, им заръчва да не напускат Ерусалим, да останат в неразривно общение по между си и да очакват сила и кръщение със Святия Дух: „Ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни” (Деяния 1:5).

Апостолите  спазват Неговата заповед и обещанието на Господа се изпълнява. В деня на юдейския празник хаг хаккацир (празник на жътвата), определен като втори голям празник според Закона (Изх. 23:16), пред къщата, където те са събрани, се случва нещо необикновено. Появява се шум от небето като шума на вятър, появяват се огнени сияния над главите на учениците, те започват да говорят спонтанно на  чужди езици, които  не са изучавали. Но тези езици са познати на някои от чуждестранните гости на празника – юдеи и хора от езически народи, приели юдаизма - от Гърция, Персия, Мала Азия, Северна Африка. Разбираме, че тук става въпрос за предсказаното от Господ Исус кръщение със Святия Дух. С него се ознаменува началото на разпространението на Евангелието между всички народи. Този момент е неповторим в историята като акт на раждане на Новозаветната църква. Свръхестественият начин на проявление на Святия Дух чрез учениците показва особената и неоспорима власт, с която те са натоварени да изпълнят Неговата мисия в света, като свидетели на възкръсналия Христос.

Форма за търсене

Актуални статии

Повече от кой тип материали бихте се радвали да видите в „Зорница“ през следващата година?