Стих на месеца

Не сте приели дух на робство,  та да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение,  чрез който и викаме:  „Авва, Отче!“

Годишните празници интересно са подредили близо един до друг Деня на Реформацията, на будителите и на Библията. Още по-интересна е връзката, която можем да направим между тях. Реформаторите без съмнение са били будители. Те са станали такива, понеже са се върнали към Библията, откривайки живото въплътено Слово в писаното слово.

Тази година на 31 октомври отбеля­захме 500 години от Реформацията – велико и грандиозно събитие, започнало като обикновена изява на мнение на един германски монах, но прераснало в световно движение, оказващо до ден днешен влияние по целия свят.
Мартин Лутер не е бил просто монах, а преподавател по богословие в университета в град Витенберг. Като такъв той успява да достигне с идеите си своите ученици и колеги, които впоследствие продължават делото на Реформацията, и то не със силата на меча, а със силата на словото – изречено и писано. Веднъж написани, тези идеи успяват мълниеносно да се разпространят из тогавашния западен европейски свят и да го просветят с божествените истини.
Кой обаче е преломният момент в живота на самия Мартин Лутер?
Някои смятат, че това е посещението му в Рим, където става свидетел на падението на тогавашния църковен клир, а събирачът на индулгенции Йохан Тетцел просто отприщва бутилката с недоволството. Разбира се, нещата не са прости. За мен лично преломният момент в живота на Лутер е, когато той се среща с Божието слово – Библията – и започва да я изучава. 
Тя го довежда до истинска промяна и проглеждане в духовните истини. Именно Библията просвещава сърцето му с вечната и нетленна светлина на Божието откровение и присъствие. Привлечен веднъж от тази светлина, Лутер вече не може да я задържи в себе си. Оттам нататък, както се казва, всичко е история...
В своето Второ послание апостол Петър пише: 

Пророческото слово става още по-достоверно за нас.
И вие добре правите, че внимавате в него като в светило,
което свети в тъмно място,
докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. 
II Петър 1:19

Форма за търсене

Актуални статии

Повече от кой тип материали бихте се радвали да видите в „Зорница“ през следващата година?