Стих на месеца

Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Филипяни 3:14

Уважаеми читателю,

Дойде време отново да си припомним за едно велико събитие, за един Велик ден! Ден, в който смъртта отстъпи. Отстъпи напълно и безвъзвратно. Започна съживяването на новото творение. Така както през тези дни наблюдаваме природата и виждаме как постепенно листата се разлистват, цветята зацъфтяват – можем да си припомним как Царството настъпва – все по-близо с всеки изминат ден! Защо ли? Защото победата над смъртта е истинска, ясна, окончателна! А гробът е празен!

Резултат с изображение за Кирил и Методий

Преди повече от 15 години тогавашният президент Петър Стоянов заяви, че с кандидатурата си за членство в НАТО и в ЕС България прави своя цивилизационен избор. С други думи, страната влиза не просто в един политически и икономически клуб, но се присъединява – или по-скоро се връща към лоното на европейската цивилизация. Беше вълнуващо да осъзнаем смисъла на този исторически акт. Но докато влизането в държавни съюзи става бързо, цивилизационният избор се осъществява напълно след смяната поне на няколко поколения. Той се състои в ценностите, които възприемаме и с които оправдаваме решенията си.

Форма за търсене

Актуални статии

Повече от кой тип материали бихте се радвали да видите в „Зорница“ през следващата година?